Kieleccy studenci we współpracy z kolegami z Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Litwy poszukiwali odpowiedzi na pytanie czym jest wykluczenie społeczne w różnych częściach świata. Młodzi ludzie współpracowali z członkami Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski oraz z ich rodzicami, opiekunami i wychowawcami. Razem z nimi przygotowali i wystawili przedstawienie artystyczne. Międzynarodowa współpraca zainspirowała członków Klubu do przygotowania własnego projektu i rok później pomogliśmy im prowadzić międzynarodową wymianę „Integracja przez sztukę”.

Wymiana międzynarodowa „Wszyscy ludzie będą braćmi…” została zrealizowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież”.