PROGRAMY

Pomagamy młodym ludziom zamieniać marzenia na projekty i je realizować. Wspieramy młodzież w działaniach społecznych w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Uczymy korzystać ze wsparcia programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Program ToProjekt koordynuje Katarzyna Lipska.

Włączamy instytucje edukacyjne działające dla zrównoważonego rozwoju do międzynarodowych działań w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Zajmujemy się wolontariatem europejskim, międzynarodowymi wymianami młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, zagranicznymi stażami i praktykami zawodowymi, wymianą dobrych praktyk i wypracowywaniem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w partnerstwie międzynarodowym. Pomagamy znaleźć partnerów do projektu, dopracować koncepcję i wypełnić formularz aplikacyjny, a po zatwierdzeniu wniosku, jeżeli jest taka potrzeba, włączamy się w zarządzanie projektem, aby na koniec wspólnie świętować osiągnięcie celów. Działamy z przedszkolami, szkołami, uczelniami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Program EduMove koordynuje Patrycja Bartosiewicz-Kosiba.

EduMove

Jesteśmy organizatorem wolontariatu. Łączymy osoby i instytucje, które chcą bezinteresownie pomagać, z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Realizujemy projekty krajowe i międzynarodowe. Wysyłamy ochotników do pracy w zagranicznych instytucjach non profit oraz przyjmujemy obcokrajowców do pracy w ProHarmonii.

Posiadamy akredytację Europejskiego Korpusu Solidarności – Znak Jakości dla projektów wolontariatu dla organizacji wspierającej i goszczącej (Quality Label for volunteering for the supporting role and for the host role).

Z programem EKS można zapoznać się na https://eks.org.pl/ i https://europa.eu/youth/solidarity_en ).

Sztuka Życia to warsztaty dla młodzieży. Uczestnicy warsztatów lepiej poznają siebie i swoje mocne strony. Stają się silniejsi. Ich talenty i sukcesy dają im nową energię do realizacji marzeń. Dowiadują się jak działać, aby osiągnąć swoje cele. Oswajają emocje. Poznają techniki relaksacji, aby stres już ich nie ograniczał. Odkrywają jak budować dobre relacje z sobą i z innymi.

Warsztaty Sztuka Życia prowadzi Katarzyna Lipska.

art of life

Na zajęciach ABC DEMOKRACJI dzieci tworzą filmy animowane o życiu w świecie opartym na wartościach demokratycznych. W opowieściach poruszają takie tematy jak wolność, solidarność, równość, prawa człowieka.

Zajęcia „ABC Demokracji” prowadzimy w oparciu o scenariusze napisane przez uczestników międzynarodowego projektu “Open Minds Studio” Erasmus+ Młodzież Akcja 2.

democracy

Kapitał Przyszłości to cykl zajęć z edukacji ekonomicznej dla dzieci w wieku 7-10 lat. Uczestnicy bawią się popularnymi klockami i jednocześnie odkrywają jak powstaje wartość, skąd biorą się pieniądze, czym jest zarabianie, na czym polega racjonalne wydawanie i oszczędzanie. Dzieci urządzają studio filmowe i tworzą animacje promujące odpowiedzialną konsumpcję, a na zakończenie organizują festiwal filmowy i prezentują swoje produkcje szerokiej publiczności.

W latach 2018-2020 prowadziliśmy Kapitał Przyszłości dla Uniwersytetu Dzieci i Rodziców w Ostrowcu Świętokrzyskim, działającego przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Projekt realizowany był przy finansowym wsparciu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Europejski Fundusz Społeczny.

kp desy 020222

Organizacjom ułatwiamy osiąganie celów. Pomagamy stworzyć strategię, zbudować silny zespół, zaprojektować nowy produkt lub zmierzyć się z innym ważnym wyzwaniem. Zajęcia prowadzimy zarówno z zespołami dużych, jak i bardzo małych organizacji, z sektora prywatnego, publicznego oraz pozarządowego. Program zajęć budujemy w odpowiedzi na indywidualne potrzeby organizacji i uczestników. Pracujemy metodą i narzędziami LEGO® SERIOUS PLAY®.

Warsztaty Rozwój Organizacji z LEGO® SERIOUS PLAY® prowadzi Klaudia Wojciechowska, certyfikowany facilitator LEGO® SERIOUS PLAY® Method (Certified Facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® Method).

Bajki robotów to zajęcia z robotyki, podczas których dzieci konstruują i programują roboty z wykorzystaniem klocków Lego Education WeDo oraz Lego Mindstorms Education. W trakcie zajęć uczestnicy świetnie się bawią i jednocześnie rozwijają zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, doskonalą logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów. Dzieci pracują w zespołach, zatem przy okazji uczą się tak organizować pracę, aby każdy z uczestników był aktywny, poznają trudną sztukę osiągania kompromisów, przedstawiania i argumentowania swoich racji, a jednocześnie wsłuchiwania się w innych.

Jest to program edukacji międzykulturowej skierowany do dzieci ciekawych świata. Przewodnik zabiera uczestników w podróż. Dzieci poznają różnorodność świata. Szukają podobieństw i różnic w życiu w Polsce i na krańcu ziemi. Budują postawę otwartą na ludzi o innym kolorze skóry, pochodzeniu, religii, tradycjach i stylu życia.

„Dookoła świata” to także zajęcia o globalnych współzależnościach i sprawiedliwym handlu.

Program edukacji kulturowej Smaki Sztuki skierowany jest do dzieci i dorosłych. Sztukę poznajemy i tworzymy. Naszym ulubionym miejscem działań jest Urowo 20 – Kuchnia i Pracownia Artystyczna Małgorzaty.

https://www.facebook.com/pages/category/Home/UROWO-20-276948089097828/).

Hala Lata to program promujący aktywne spędzanie czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi. Wspólne uprawianie sportu i turystyki dostarcza dużo przyjemności, pomaga dbać o zdrowie i kondycję fizyczną oraz wzmacniać wzajemne relacje.

Program Hala Lata prowadzi Jacek Kosiba.

Program edukacji przyrodniczej i ekologicznej Ptasie Trele realizujemy we współpracy z ornitologami z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. Razem z nimi prowadzimy obserwacje ptaków w ich naturalnym środowisku. Uczestniczymy w międzynarodowym programie Spring Alive i rejestrujemy powroty ptaków wędrownych, tym samym tworzymy mapę postępów wiosny.