O NAS

W Centrum Edukacji ProHarmonia łączymy kompetencje i pasje w działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy działalność społeczną, edukacyjną i


naukową. Realizujemy programy i projekty społeczne. W działaniu rozwijamy kompetencje potrzebne do życia w epoce ciągłych zmian. Prowadzimy badania


dotyczące edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zajmujemy się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z edukacją pozaformalną.


Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą wnieść swój wkład w budowanie lepszego świata.