W Studio Animacji BLOX dzieci tworzyły filmy o radzeniu sobie z różnymi problemami społecznymi. Zajęcia prowadziliśmy w oparciu o autorski program nauczania. Omawialiśmy różne sytuacje społeczne, a później dzieci budowały rozwiązania z klocków, fotografowały je i ożywiały w programach do animacji poklatkowej. Zajęcia prowadziliśmy wspólnie ze studentami kieleckich uczelni i z młodymi pedagogami.

Dodatkowym działaniem w ramach projektu były zajęcia z grupą rodziców. Rozmawialiśmy o doskonaleniu umiejętności komunikacji z dzieckiem, radzeniu sobie z emocjami własnymi i dziecka, rozwiązywaniu konfliktów oraz wspieraniu dziecka.

Na podsumowanie działań projektu zorganizowaliśmy konferencję dla nauczycieli i wychowawców pt. „Adaptacja szkolna uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”.

Studio Animacji BLOX było zadaniem publicznym, zleconym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach działania „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole”