Młodzi pasjonaci teatru ulicznego z Polski, Estonii, Włoch, Portugalii, Rumunii, Macedonii i Turcji spotkali się na wymianie młodzieży „SeeMe”, aby wspólnie przygotować i wystawić spektakl skłaniający do refleksji nad tolerancją, stereotypowym postrzeganiem innych, różnorodnością i powszechną równością wszystkich ludzi. Artyści uczestniczyli w zajęciach rozwijających warsztat aktorski, pracowali nad głosem i dykcją, świadomością ciała i ekspresją ruchową oraz emocjonalną, rozwijali muzykalność i poczucie rytmu oraz uczyli się interpretacji tekstu.

Efekty ich pracy można było zobaczyć na ulicach Zakopanego we wrześniu 2015 roku. Ich spektakl niósł przesłanie o potrzebie budowania postawy otwartej na innych, dążenia do poznania i zrozumienia drugiego człowieka.

Projekt zrealizowany był dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.