W maju 2006 r. byliśmy na międzynarodowym szkoleniu „Radio goes Europe”, które odbyło się w Tuebingen (Niemcy). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Austrii, Polski oraz pracownicy radia z Niemiec i Wielkiej Brytanii. 

Uczestnicy poznali sposoby wykorzystania mediów w pracy z młodzieżą, a szczególnie w edukacji międzykulturowej. Oprócz modułów teoretycznych dotyczących aspektów prawnych pracy mediów, uczestnicy w praktyce poznali zasady funkcjonowania radia i wspólnie stworzyli międzykulturowy program radiowy.