Latem 2022 roku prowadziliśmy kurs przedsiębiorczości dla dzieci w Szkole Podstawowej im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie. Uczestnicy projektu odkrywali czym jest przedsiębiorczość i jak ją można rozwijać, określili czym jest dla nich sukces i uczyli się jak radzić sobie z porażką. Codziennie stawali przed nowym wyzwaniem i wspólnie starali się mu sprostać, np. zdobywali potrzebne zasoby do skonstruowania niezawodnej maszyny latającej, budowali i wyceniali dom, tworzyli plan marketingowy i reklamę w technice animacji poklatkowej. Dzieci zwiedziły też Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie, gdzie poznały historię pieniądza i dowiedziały się więcej na temat jego roli.

Projekt „Przedsiębiorczość – Kapitał Przyszłości 2022” realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.