Ośrodek Szkoleniowy i Punkt Konsultacyjny Programu „Młodzież w działaniu” w województwie świętokrzyskim

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zleciła nam prowadzenie szkoleń dotyczących przygotowania i realizacji projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu”. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, pracownicy instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariusze oraz młodzież z całego województwa świętokrzyskiego.