W latach 2016-2018 we współpracy z Portugalczykami realizowaliśmy Transnarodową Inicjatywę Młodzieżową. Młodzi ludzie, w międzynarodowych zespołach, opracowali scenariusze zajęć z edukacji obywatelskiej, a później poprowadzili je z dziećmi z kieleckich i lizbońskich szkół podstawowych. Wszystkie zajęcia miały formę gier i zabaw. Jedne z nich polegały na stworzeniu studia filmowego i produkcji animacji poklatkowych. Tematy filmowych opowieści krążyły wokół wartości, na których opiera się demokracja. Później młodzież przeprowadziła konkurs na najlepszy film animowany i zwycięskie produkcje zaprezentowała na międzynarodowym dziecięcym festiwalu filmowym. Uczestnicy stworzyli również ogólnodostępną platformę z materiałami do edukacji obywatelskiej.

Młodzież spotykała się on-line oraz w świecie rzeczywistym, dwukrotnie w Polsce i w Portugalii.

 

Projekt „Open Minds Studio” zrealizowany był przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży.