„Edukacja globalna to edukacja, która otwiera ludziom oczy i umysły na świat oraz uświadamia im konieczność podejmowania działań na rzecz dążenia do większej sprawiedliwości, równości i gwarancji respektowania praw człowieka dla wszystkich”

                              Centrum Północ-Południe Rady Europy

Włączyliśmy się w działania Ośrodka Rozwoju Edukacji na rzecz trwałego zakorzenienia edukacji globalnej w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami podstawy programowej. W ramach projektu prowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli oraz wspieraliśmy ich w tworzeniu autorskich koncepcji działań w Tygodniu Edukacji Globalnej. Popularyzowaliśmy ideę Sprawiedliwego Handlu, aby ten międzynarodowy ruch społeczny, dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa, objął również nasz region. Włączyliśmy młodzież w działania na rzecz utworzenia lokalnej grupy sympatyków kampanii „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”, aby wspólnymi siłami podnieść świadomość mieszkańców naszego regionu o istocie Fair Trade i  zaangażować ich do projektu przekształcenia Kielc w miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.