Module International to kurs dla pracowników i liderów młodzieżowych realizujących międzynarodowe wymiany. Głównym tematem Module International jest edukacja międzykulturowa, a celem rozwój kompetencji uczestników w zakresie planowania i wdrażania procesu uczenia się międzykulturowego podczas projektów. 

Młodzież z Centrum wzięła udział w Module International w Serbii i na Słowacji, a Klaudia Wojciechowska była jednym z trenerów w międzynarodowym zespole.