Adepci sztuki dziennikarskiej i fotografii prasowej z Polski, Czech, Litwy i Włoch byli uczestnikami międzynarodowej wymiany młodzieżowej w Ochotnicy. Wspólnie zajmowali się problematyką aktywnego obywatelstwa. Swoje doświadczenia i refleksje opisali w blogu „Interculturality”. Świadomi tego, że mają wpływ na budowanie dzisiejszej i przyszłej Europy, przygotowywali się do odgrywania aktywnej roli w swych społecznościach lokalnych.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.1 Wymiany Młodzieży.