Uczniowie szkół średnich z Belgii, Słowacji, Portugalii, Łotwy i Polski spotkali się w sierpniu 2005 r. na  międzynarodowej wymianie młodzieżowej, na której rozmawiali o przyjaźni, miłości i seksualności w XXI wieku.

Organizatorem projektu byli pracownicy socjalni z belgijskiej organizacji MJA, którzy na co dzień zajmują edukacją i profilaktyką zdrowotną.

Wymiana międzynarodowa „Make love not war” została zrealizowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież”.