Projekt „Integracja przez sztukę” skierowany był do młodych, niepełnosprawnych artystów malarzy z Polski, Hiszpanii i Włoch. W czasie międzynarodowej wymiany uczestnicy poznawali nowe techniki malarskie oraz uczyli się bacznie obserwować krajobraz. Pejzaż Gór Świętokrzyskich – zielone lasy, pagórki, kolorowe pola, zabytkową wiejską zabudowę, bajkowe formy krasowe oraz malowniczą dolinę Wiernej Rzeki przenieśli na płótno i kartki papieru. Ponadto poznali sztukę ludową naszego regionu, zobaczyli, jak powstają rzeźby i wycinanki. Samodzielnie zdobili ceramikę oraz tworzyli biżuterię. Rok później uczestnicy tego projektu spotkali się we Włoszech i kontynuowali wspólne działania artystyczne.

Projekt „Integracja przez sztukę” był zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież”, Akcja 1.1 Wymiany Młodzieżowe.