Wszystko zaczęło się od pytań: Jak zaangażować się i zacząć działać? Co fajnego jest w wolontariacie? Dlaczego warto się zrzeszać? Jak to robić? Do kogo można się przyłączyć? Jakie młodzieżowe organizacje działają w województwie świętokrzyskim? Co robią? Po drodze powstał „Almanach”, a na koniec zostało działanie.

Środowisko młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz młodych wolontariuszy działających w województwie świętokrzyskim było celem badań przeprowadzonych przez adeptów dziennikarstwa prasowego, pod kierunkiem zawodowców z lokalnych i ogólnopolskich mediów. Zebrane materiały młodzież opracowała, przygotowała do druku i wydała swój własny „Almanach”, w którym promuje ideę zrzeszania się i wolontariatu.

Projekt „Almanach” zrealizowany był przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1-Młodzież dla Europy – Inicjatywy Młodzieżowe.