W Centrum Edukacji ProHarmonia łączymy kompetencje i pasje w działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Realizujemy programy i projekty społeczne skierowane na poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń. 

Prowadzimy działalność edukacyjną, w której skupiamy się na rozwijaniu kompetencji potrzebnych do życia w epoce ciągłych zmian. Prowadzimy również badania naukowe dotyczące edukacji pozaformalnej dla zrównoważonego rozwoju. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą wnieść swój wkład w budowanie lepszego świata.